İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARDA DEĞİŞİKLİK

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ Değişikliği Hakkında


6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat:2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan 
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne 28 inci sıra olarak “Orman Ağacı Tomrukları (GTİP: 44.03) 
(İhracat:96/31 sayılı Tebliğ Eki İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ürünler hariç olmak üzere), 29 uncu sıra olarak ise 
“Atık, döküntü ve hurda basılı elektronik devre kartları ve levhaları 
(GTİP:7112.91.00.00.00, 7112.92.00.00.00, 7112.99.00.90.00, 8471.80.00.00.00, 8542.39.90.00.00)” eklenmiş olup, 
söz konusu değişikliği havi "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına
 Dair Tebliğ (İhracat:2018/2)" 22/03/2018 tarihli ve 30386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.