Hariçte İşleme İzin Belgesi HİİB

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ,

Hariçte İşleme İzin Belgesi, Eşyanın işleme, tamir veya yenilenmek amacıyla geçici olarak ihraç edilmesi, İşlem görmüş olarak ithalat sırasında Gümrük vergisi ve KDV Muafiyetinden yararlanılmasıdır.

 

Amaç, ihraç eşyasının satışını teşvik etmektir.

 

Ayrıca, işlem görmüş ürün halinde Gümrük Birliği gümrük bölgesine geri ithal edilmek üzere, geçici ihraç edilen eşyanın üçüncü bir ülkede işlenmesini sağlayan faaliyetleri kapsamaktadır.

 

Kaliteli ve uygun maliyetlerle yurtdışında işleme yaptırarak mamul halinde ithalatını yapmak için Hariçte İşleme izni almayı ihmal etmeyiniz.

 

MST MÜŞAVİRLİK’İN HİZMETLERİ

Belge süresi ve taahhütlerinizle ilgili bilgilendirme yapar.

Belge alımından kapatılıncaya kadar danışmanlık yapar.

Belge başvurusunu yapar, takip eder ve sonuçlandırır,

Belge süre ve revizelerini yapar.

Belge kapatma dosyası hazırlanması, takibi ve kapatma işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlar.