YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDEN ALINMALI

Yatırım Teşvik Belgesine Neden Alınması Gerekiyor?
Ülkemizde ekonominin büyümesine ve gelişmesine yönelik çeşitli teşvikler ve paketler hazırlanıyor. Bu paketlerin kapsamı mevcut yatırımların en önemli krizlerinden birisini ifade eden finans ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen rahatlatacak esneklikler sağlıyor. Doğrudan bir finansman akışının söz konusu olduğundan bahsedilemese de; getirilen vergi indirimleri, vergi ödeme erteleme imkanı veya prim destekleri gibi teşvikler şirketlerin finansal açıdan rahatlamasını sağlıyor. 
Yatırımların teşvik edilmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kurum ve kuruluşların katma değer üretmesine yönelik hazırlana teşviklerden yararlanılması her kurumun hakkıdır. Ancak bunun için bir dizi şart ve yükümlülüklerin uygulanması lazımdır. Bunun için de danışmanlık hizmetleri ifa eden kurumumuz, birçok kurum için aracı olduğu teşviklerden yararlanabilmeniz adına çalışmalarına devam ediyor. 
Şartlar sürekli güncellenebiliyor
Gerçek veya tüzel kişiler için hazırlanan teşviklerin şartnamelerinde değişiklikler söz konusu olabiliyor. ürün veya hizmet satışına odaklanan bir şirketin ilgili yükümlülükleri takip ederek; şartnameye uygun belge toplama, düzenleme ve ilgili kurumla yazışma işlemlerini yönetebilmesi zaman ve maliyeti ifade ediyor. Bu alandaki hizmet açıklığının giderilmesine yönelik danışmanlık firmamız tarafından talep edilen teşviklerin güncel haline göre şartname hazırlanması uzman personeller tarafından yapılıyor. Böylece daha kısa zaman içerisinde teşviklerden yararlanmak mümkün olabiliyor. bu da, kurum için finansal bir rahatlama ve avantaj sağlıyor. 
Bugün değişik teşvik modelleri söz konusudur. SGK prim ödeme teşvikleri, KDV iadeleri, yatırım finansmanı sağlama veya yatırım yeri tahsis edilmesi gibi değişik kalemlerden oluşan teşvik modelleri firmaların faydasına sunuluyor. Firma, kendisine en faydalı olabilecek teşviklerden yararlanabilir. Firmaların bir veya birden fazla teşviki değerlendirme hakkı vardır. Özellikle cari açığın dengelenmesine yönelik değer yaratan firmaların ihracatlarını sürdürülebilir kılma yönündeki teşviklerden yararlanmaları oldukça önemlidir. Gümrük indirimleri veya Eximbank tarafından sağlanılan ihracat kredileri, cari açıkta olumlu gelişmeye imkan sağlayacak firmaların yararına sunuluyor. 
Birçok teşvikin değerlendirilip, firmanız için avantaj yaratacak olanlarından yararlanmanız, rakiplerinizden geri kalmamak için de başvurulması icap eden bir yöntemdir. Çünkü sektörünüzdeki rakiplerinizin devlet teşviklerinden yararlanması halinde elde edecekleri avantajlar, piyasaya koşullarındaki güçlerini arttırabilir.