KULLANILMIŞ KOMPLE TESİSİ İTHALATI 

Kullanılmış Komple tesis ithalatı sadece Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde mümkündür. Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde; Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden Kullanılmış Komple tesisinizin ithalatını yapabilirisiniz. 

 

 

Talebinizin teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari yatırım tutarı

1 ve 2. Bölgeler için 1.000.000 TL,

3. 4. 5. ve 6.  Bölgeler için 500.000 TL olmak zorundadır. 

Tesisi siparişi vermeden ve tesisiniz gümrüğe gelmeden önce Yatırım Teşvik Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

Komple tesis ithalatı ve Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri için MST müşavirliği arayarak bilgi alabilirsiniz

Kullanılmış komple tesisler Ekonomi Bakanlığınca proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir. 

Kullanılmış komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yönelik talepler, Müsteşarlıkça, ülke ekonomisine katkısı, katma değeri, istihdama etkisi, makine parkının teknolojik ve ekonomik ömrü gibi esaslar dikkate alınmak suretiyle proje bazında değerlendirilir.

Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen kullanılmış komple tesisler; yatırım konusuna bağlı olarak yardımcı tesislerden bağımsız, bir mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya teşvik belgesinde kayıtlı üretimi yapabilecek bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluşabilir. Komple tesisler, bir firmaya ait tek bir tesisteki makine ve teçhizatları kapsayabileceği gibi, aynı firmaya veya iştiraklerine ait farklı tesislerdeki makine ve teçhizatlardan da oluşabilir. Ancak, farklı firmalardan temin edilen münferit makine ve teçhizatlar ile tesis oluşturulamayacağı gibi, söz konusu tesislerin revizyon ve ticareti ile iştigal eden firmalardan da ithalat yapılamaz.