TARIM DESTEKLERİ ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER


Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği
Alternatif Ürün Desteği
Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici
Ödeme
FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ
Kütlü Pamuk Desteği
Yağlık Ayçiçeği Desteği
Soya Fasulyesi Desteği
Kanola Desteği
Dane Mısır Desteği
Zeytinyağı Desteği
Aspir Desteği
Hububat ve Baklagil Desteği
Yaş Çay Desteği

TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ


TELAFİ EDİCİ ÖDEMELER KAPSAMINDAKİ TARIMSAL DESTEKLER
Çay Budama Tazminatı Desteği


DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
Yurtiçi Sertifikalı Tohum ile Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımının ve
Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Desteği
Ar-Ge Destekleri
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi
Kırsal Kalkınma Destekleri

 

 

Hayvancılık Destekleri

Hayvancılık destekleri, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve
sürdürülebilirliğin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve
geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikaların etkinliğinin
arttırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetiştiricilerin desteklenmesidir.

 

Hayvancılık Sektöründe Destek Verilen Konular

Anaç koyun ve keçi desteklemesi
Malak desteklemesi
Arılı kovan desteklemesi
Buzağı desteklemesi
Çiğ Süt desteklemesi
Çoban istihdam desteği
Düve alım desteği
Atık desteği
Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri
İpek böceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
Programlı aşı ve küpe uygulaması desteği
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi
Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi
Tiftik keçisi üretiminin desteklenmesi

Özellikle geçmişten bugüne kadar gelmiş olan küçükbaş hayvancılık, üreticilerin
vazgeçemediği ve sandığınız kadar büyük bütçelerde gerektirmeyen fakat oldukça da emek
gerektiren sektörlerden bir tanesi.