Resmi kurum/kuruluşların evrak takip sistemleri için bilgi ve belge akışının sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktayız.

Tüm kurum/kuruluşlar kendilerine gelen ve gönderilen resmi yazıları, arşiv olarak saklamalarının yanı sıra mevzuatta belirtilen esaslara göre yapılan yazışmaları kayıt altına almaktadırlar. Bunun nedeni evrak dolaşımını kontrol edebilmek ve birbiriyle ilgili yazışmalarda evrakla ilgili yapılan işlemlerin bilgilerine ulaşabilmektir. Bu amaçla kurum/kuruluşun her biriminde ve dış yazışmalar (diğer şahıs, kurum/kuruluşlarla yapılan) için genel evrak biriminde evrak kayıt defterleri tutulmaktadır. Evrak kayıt defterlerinde evrak ve evrağın dağıtım, gönderilme bilgilerini tanımlamak için gerekli olan minimum bilgi tutulur.