Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ(İthalat:2018/1) EK-1 ve EK-2'de belirtilen eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden yapılmaktadır. 

Aşağıda örneği bulunan Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan kullanılmış makine ve eşyanın ithali için ise Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğün den İzin belgesi alınması gereklidir.    

Kullanılmış Makine İzni olmaksızın ya da izin verilip verilmeyeceğini tam olarak bilmeden makinenin ithalat için gümrüğe getirilmesi yada anlaşma yapılıp avans çıkarılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde avansınızın yanacağı gibi ekstradan da Antrepo ücreti ödemek zorunda kalırsınız. 

Kullanılmış makine ithal etmek istiyorsanız ihracatçı firma ile görüşme yapmadan önce gümrük müşavirlerinizden izne tabi olup olmadığını, izne tabi ise bizimle irtibata geçerek izin alınıp alınamayacağı hakkında bilgi almalısınız. 

Kullanılmış makine ithalinde Gümrük Vergisi indiriminden faydalana bilirsiniz. Gümrük Vergisi indirimi için Yatırım Teşvik Belgesi almanız gereklidir. 

 

 

Kullanılmış Makine İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir? 

- Dilekçe (Tarafımızca Hazırlanacaktır) 
- Başvuru Formu (Tarafımızca Hazırlanacaktır) 
- Proforma Fatura 
- Ticaret sicil gazetesi ( Kuruluş, Adres değişikliği, Unvan değişikliği Gazeteleri) Onaylı 
- Kapasite Raporu (onaylı) 
- İmza Sirküleri Noter onaylı 
- Vergi levhası 
- Faaliyet Belgesi 
- Makineye ait 4 adet farklı resim